Targetcells

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Co-Founder
Dyrektor naukowy projektu TC Poland
Ekspert ds. komórek macierzystych i prac badawczo-rozwojowych

Profesor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, wykładowca akademicki, od ponad dwudziestu lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Kierownik grupy badawczej w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze badań komórek macierzystych, w tym w badaniach translacyjnych nad ich wykorzystaniem w medycynie regeneracyjnej oraz terapii, m.in. w regeneracji tkanek serca. Jest ekspertem w obszarze rozwoju zaawansowanych produktów leczniczych opartych o komórki macierzyste i ich pochodne, m.in. w standardzie GMP. Kierownik licznych projektów naukowych i wdrożeniowych finansowanych przez FNP, NCBiR oraz NCN, w tym projektów z programów TEAM (FNP), STRATEGMED (NCBR), SONATA-BIS (NCN) SYMFONIA (NCN) oraz MAESTRO (NCN). Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie i USA oraz z podmiotami otoczenia gospodarczego zainteresowanymi wdrażaniem nowych terapii opartych o komórki macierzyste. Posiada doświadczenie w badaniach klinicznych z wykorzystanie produktów ATMP w naprawie tkankowej u pacjentów. 

Autorka licznych zgłoszeń patentowych oraz ponad 100 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także kilkunastu rozdziałów książkowych z dziedziny komórek macierzystych i regeneracji tkanek, w tym w regeneracji serca. Wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia naukowe, m.in. Nagrodą Premiera RP za habilitację, nagrodą L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki oraz nagrodami Rektora UJ za osiągnięcia naukowe i publikacje. 

Prywatnie miłośniczka ogrodnictwa i wspinaczek górskich. Jest członkiem jednego z krakowskich zespołów chóralnych.