Targetcells

Douglas D. Held

Ekspert ds. rozwoju produktów
Konsultant naukowy projektu TC Poland

Specjalista w dziedzinie chemii, biologii i biochemii. Dyrektor naukowy Lee Biosolutions, części Medix Biochimica Group, gdzie od 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa ds. biotechnologii i rozwoju nowych produktów. Koncentruje się na opracowywaniu i produkcji kluczowych surowców do diagnostyki in vitro oraz terapii przedklinicznych i klinicznych. Ponadto, jako główny badacz leków biologicznych, jest odpowiedzialny za rozwój, analizę i produkcję białek na zlecenie zgodnie ze standardem GMP.

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i komercjalizacji procesów produkcji i testowania cząsteczek biologicznych. Jego wcześniejsze doświadczenia obejmują stanowiska kierownicze w Singulex, Inc. i Sigma Aldrich, Inc. Jest wynalazcą czterech wydanych patentów na biochemiczne metody wykrywania chorób u ludzi.